III . ЧЛЕНСТВО В НСПУ

Категорії розділу

Міні-чат

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.08.2019, 21:50С Т А Т У Т


Національної спілки письменників України

III. ЧЛЕНСТВО В НСПУ

3.1. НСПУ ґрунтується на засадах індивідуального членства, Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки".

3.2. Членом НСПУ може бути професійний письменник, автор написаних і перекладених, надрукованих в Україні або за її
межами чи поставлених на сцені літературних творів, які мають самостійну художню цінність, опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки.
Член НСПУ може бути членом інших творчих спілок, діяльність яких не спрямована проти НСПУ, в т. ч. таких, що діють за межами України.

3.3. Прийом до НСПУ здійснює президія Спілки індивідуально за наявності особистої заяви, визнання цього Статуту, опублікованих (поставлених на сцені) творів, рекомендацій трьох членів НСПУ і приймальної комісії – таємним голосуванням. Прийнятим вважається той, за кого подано не менше двох третин голосів від присутніх на засіданні членів президії Спілки. Засідання президії НСПУ з питань прийому вважається дійсним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Членам НСПУ видається членський квиток усталеного зразка. До НСПУ можуть входити письменники, які живуть в Україні і творять літературу іншими мовами. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменники, які живуть за межами України і пишуть українською мовою.

3.4. Член НСПУ має право:

•  вибирати керівні й ревізійні органи НСПУ та обласних організацій НСПУ і бути обраним до них;

•  рекомендувати до вступу до НСПУ інших літераторів після трьох років перебування в НСПУ;

•  обирати і бути обраним делегатом з'їзду письменників України;

•  вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, пов'язаних з діяльністю НСПУ;

•  отримувати всі відомості, пов'язані з діяльністю НСПУ і її виконавчих органів;

•  користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

•  встановлювати прямі зв'язки з видавництвами зарубіжних країн;

• утворювати на громадських засадах різні творчі асоціації та об'єднання, що діють у межах даного Статуту;

•  апелювати до правової комісії НСПУ, президії Спілки у тих випадках, коли його право на свободу творчості і свободу друку порушуватиметься у державних органах, видавництвах, періодичних виданнях, на радіо й телебаченні;

•  членам НСПУ, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної культури, літератури та мистецтва, можуть встановлюватися державні стипендії відповідно до законодавства України;

•  членам НСПУ для забезпечення умов для творчої діяльності надається окрема кімната (кабінет) або додаткова житлова площа розміром не менш як 20 кв. м., що оплачується в одинарному розмірі відповідно до чинного законодавства;

•  членам НСПУ гарантується додатковий соціальний захист. Вони можуть одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користуватися закладами охорони здоров'я Спілки, будинками творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами) для людей похилого віку та інвалідів згідно з статутними положеннями, матеріальними і фінансовими можливостями НСПУ, відповідно до чинного законодавства.

3.5. Член НСПУ зобов'язаний:

•  дотримуватись вимог Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", Статуту НСПУ, загальнолюдських принципів моралі, громадської честі й совісті, професійної честі й письменницької етики;

•  брати участь у творчому житті організації, сприяти вирішенню завдань НСПУ;

•  систематично платити щорічні членські внески. Після несплати письменником членських внесків протягом двох років обласна або міська організація Спілки може ставити питання про його членство в НСПУ.

3.6. Кожен член НСПУ сплачує вступний внесок і щорічні внески (суму визначає президія Спілки).

Членство в НСПУ може бути припинене у зв'язку з небажанням члена НСПУ перебувати в складі Спілки або грубим порушенням вимог цього Статуту, аморальними вчинками. Недопустиме членство в НСПУ осіб, які ведуть антиконституційну діяльність, спрямовану на ліквідацію державної незалежності України. Рішення про виключення зі Спілки приймає президія НСПУ, за поданням нижчестоящої організації.
ВПЕРЕД
Copyright MyCorp © 2019
зв'язок з нами - literarylifekirovohrad@gmail.com  Літературний сайт Рукопис літературна Україна Студія Микола Джеря   Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняУкраїнські традиціїУкраїнська книга Просвіта Голод