V . ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО, КОШТИ НСПУ

Категорії розділу

Міні-чат

Вітаю Вас, Гість · RSS 23.09.2019, 09:01

С Т А Т У Т


Національної спілки письменників України

V . ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО, КОШТИ НСПУ

•  НСПУ є правонаступником майна колишньої Спілки письменників СРСР, розташованого на території України. Спілка щорічно одержує фінансову допомогу з Державного бюджету України. Територіальні організації можуть отримувати фінансову допомогу з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у встановленому законом порядку.

•  НСПУ є юридичною особою, має поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються президією НСПУ. Символіка реєструється в установленому порядку. НСПУ може від свого імені на основі
чинного законодавства набувати майнові та інші немайнові права. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ та її організацій і установ можуть бути в установленому порядку будинки творчості, будинки, споруди, обладнання, інвентар, майно видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Спілки.

•  Для організації господарської діяльності підприємств, будинків творчості Спілки, забезпечення виконання статутних завдань Спілки, контролю за станом обліку та ефективним використанням свого майна Спілка може засновувати Управління майном НСПУ, що діє відповідно до власного Положення, затвердженого радою НСПУ, і є виконавчим органом ради Спілки з майнових відносин та господарської діяльності. Управлінню майном Спілки підпорядковані структурні підрозділи обласних організацій, до
компетенції яких віднесено господарську діяльність.

•  НСПУ має право у встановленому порядку здійснювати господарську, видавничу, комерційну та іншу не заборонену законом діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи. НСПУ має право у порядку, встановленому чинним законодавством, орендувати та здавати в оренду, надавати в оперативне управління та користування власне майно і кошти.

•  НСПУ може мати у власності підприємства відповідно до цілей, зазначених у її Статуті, і в порядку, передбаченому чинним законодавством.

•  НСПУ як юридична особа зі своїми рахунками в банку має повну фінансову самостійність, вільно розпоряджається коштами, створює фонди, необхідні для виконання статутних завдань.

•  НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов'язання обласних та інших місцевих організацій, які є юридичними особами, а останні не є відповідальними у майнових зобов'язаннях  президії НСПУ.

5.8. НСПУ, її організації, підприємства, заклади й установи при обкладанні державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами у відповідності з чинним законодавством.

5.9. Кошти НСПУ становлять:

а) вступні й щорічні членські внески, фінансування з Державного бюджету України, державні дотації;

б) надходження, пожертвування від інших установ, закладів, підприємств і організацій або осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

в) надходження від господарської діяльності створених НСПУ малих підприємств, друкованих органів;

г) кошти, що надходять від іноземних фірм, спільних із зарубіжними партнерами підприємств, фондів і організацій, спонсорів або приватних осіб.

5.10. Грошові кошти НСПУ використовуються на реалізацію загальноукраїнських і регіональних цільових програм, різні форми виплат матеріальної винагороди чи допомоги членам НСПУ та штатним працівникам, на соціальний захист письменників, зокрема молодих і похилого віку, на зміцнення матеріально-технічної і спеціальної бази, розвиток видавничої, рекламно- пропагандистської діяльності, благодійні заходи, а також на забезпечення інших напрямів роботи у відповідності зі Статутом НСПУ. НСПУ, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

5.11. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
ДАЛІ
ПОПЕРЕДНЯ
Copyright MyCorp © 2019
зв'язок з нами - literarylifekirovohrad@gmail.com  Літературний сайт Рукопис літературна Україна Студія Микола Джеря   Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняУкраїнські традиціїУкраїнська книга Просвіта Голод